Återgång till arbetsplatsen och andra arbetsrättsliga frågor i kölvattnet av Covid-19

Nyhet
15 May 2020
Nyhetsrum

I veckan var Johan Sundberg, advokat och Head of Employment på DLA Piper i Sverige moderator för ett uppskattat Nordiskt webinar på temat Återgång till arbetsplatsen och andra arbetsrättsliga frågor i kölvattnet av Covid-19. Här berättar Johan mer om några arbetsrättsliga frågor som är vanliga idag och hur situationen skiljer sig mellan länderna i Norden.

Hej Johan, hur skiljer sig situationen åt i de olika nordiska länderna?
– Sverige skiljer sig mycket från övriga länder i Norden, som har haft en mer rigid approach med "lock down". Succesivt börjar nu Danmark, Norge och Finland öppna upp samhället och många börjar att så sakta att återgå till sina arbetsplatser efter att ha arbetat från hemmet.

Vilka frågor får ni från klienter?
– Det är en rad frågor som berör alltifrån arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön och riskbedömningar, hantering av anställda i riskgrupper och möjligheten att kräva eller erbjuda anställda att genomföra tester för antikroppar. Men det är även frågor av mer praktisk karaktär, till exempel vem som ska komma tillbaka till arbetsplatsen när. Men för Sveriges del är dessa frågor än så länge mest i förberedande syfte eftersom rekommendationen i Sverige fortfarande är arbete hemifrån för de som har möjlighet.


– Många arbetsgivare har även frågor som rör både arbetsrätt och dataskyddregelverket.  Det kan till exempel röra om arbetsgivaren kan kräva att anställda lämnar en hälsodeklaration inför varje besök på arbetsplatsen där denne ska intyga att han/hon är symptomfri eller införande av temperaturkontroller där anställda ombeds eller avkrävs att temperaturen kontrolleras innan besök på arbetsplatsen. Sådana åtgärder är som utgångspunkt knepigt i alla de nordiska länderna både arbetsrättsligt och utifrån reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ni berörde även reglerna kring uppsägning på grund av arbetsbrist under webinaret?
– Ja, vi gick igenom de regler som gäller för arbetsgivare vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Reglerna skiljer sig avsevärt, till exempel rörande vilka anställda som drabbas i en arbetsbristsituation. I Sverige har vi ju turordningsreglerna enligt 22 § LAS medan i Danmark kan en arbetsgivare i princip välja vilka anställda som drabbas i en arbetsbristsituation. I Finland bör man som arbetsgivare bland annat vara särskilt uppmärksam på de samrådsegler som gäller, framförallt vid större personalneddragningar.

Vad ser vi framöver?
– Den ekonomiska situationen är fortsatt ansträngd för många företag. Tyvärr ser vi redan nu en ökad efterfrågan på rådgivning gällande omorganisationer och personalneddragningar.  Visserligen finns möjlighet för många företag att dra nytta av reglerna kring korttidsarbete i Sverige, men regelverket är otydligt på en rad punkter och skulle behöva förbättras. Ni kan läsa mer om det i en debattartikel i Dagens juridik. Läs mer här: 
https://www.dagensjuridik.se/debatt/reglerna-for-korttidsarbete-langt-ifran-tillrackliga-norges-losning-battre/ 

Andra talare var Riikka Autio (Head of Employment DLA Piper Finland), Nina Wedsted (Head of Employment DLA Piper Denmark) och Per Benonisen (Head of Employment DLA Piper Norway).