Anders Waltner

Advokat, delägare
Anders Waltner
Location
Stockholm
Language
Engelska, Svenska
Tjänster
Branscher

Anders Waltner är verksam inom vår corporate-grupp där han arbetar med företagsförvärv inom både den privata och den publika sektorn. Han lämnar även löpande biträde åt noterade företag rörande noteringar, kapitalanskaffningar, offentliga erbjudanden, ägarstyrningsfrågor etc.

Därutöver agerar Anders som strategisk rådgivare åt bolag inom främst teknologi och life science.