Johan Sundberg

Advokat, delägare
Head of Employment
Johan Sundberg
Location
Stockholm
Language
Svenska, Engelska
Secretary
Tjänster
Branscher

Johan leder DLA Pipers grupp för dataskyddsfrågor. Han bistår ett stort antal svenska och internationella företag med dataskyddsfrågor rörande efterlevnad av Dataskyddsförordningen (GDPR), t.ex. med revisioner, frågor om internationell överföring av personuppgifter, policys och rutiner, upprättande av informationstexter, hantering av personuppgiftsincidenter och registrerades rättigheter, kontroller mot s.k. sanktionslistor, konsekvensbedömningar, GAP-analyser, förhandlingar och upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal samt upprättande av koncerninterna dataöverföringsavtal, m.m..

Johan Sundberg har även omfattande erfarenhet i frågor om uppsägning på grund av arbetsbrist och personliga skäl, avskedanden och lojalitetsfrågor m.m. Vidare hjälper han regelbundet klienter med att ta fram anställningsavtal för verkställande direktörer och andra anställda. Johan håller även välbesökta föreläsningar i arbetsrätt. Han är medförfattare till boken ”Scandinavian Employment Law”.

Johan är ordförande för byråns arbetsrättsgrupp samt data privacy-grupp som båda är topprankade i Tier 1 enligt Legal500. Vidare är han rankad som en av de fyra ledande advokater inom data privacy i Sverige enligt Legal500.

Kvalifikationer
Utbildning
Stockholms Universitet, Jur.kand
2001
Medlemskap
  • Sveriges Advokatsamfund sedan 2007
 
Erfarenhet
Yrkesbakgrund
Delägare, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
2016-
Delägare, Advokatfirma DLA Nordic
2011-2016
Biträdande jurist, Advokatfirma DLA Nordic
2001-2011
Insights
Publikationer