Kent Hägglund

Senior Counsel
Kent Hägglund
Location
Stockholm
Language
Svenska, Engelska
Secretary

Kent Hägglund har stor erfarenhet inom konkurs- och obeståndsrätt och har vunnit erkännande som sådan expert i Legal 500 och andra publikationer. Utöver rollen som ombud i skiljedoms- och domstolsprocesser inom civilrätten har Kent i mer än 25 år löpande företrätt parter i immaterialrättsliga processer.

Kent har även omfattande erfarenhet av bolagsrätt innefattande lång erfarenhet av företagsförvärv. Han har tjänstgjort som styrelsesekreterare för noterade bolag och som ordförande vid bolagsstämmor.

Kent ansvarar för byråns rekonstruktion- och obeståndsgrupp i Sverige.

Kvalifikationer
Utbildning
Stockholms Universitet, Jur.kand
1975
Medlemskap
 • Sveriges Advokatsamfund sedan 1981

 

 
Erfarenhet
Yrkesbakgrund
Delägare, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
2016-
Delägare, Advokatfirma DLA Nordic
2001-2016
Delägare, Advokatfirman Hägglund & Ramm-Ericson
1983-2001
Biträdande jurist, Stig Rindborg Advokatbyrå
1978-1982
Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt
1976-1978
Referensärenden
 • Indiska Magasinet AB (Rekonstruktör) - Handelsföretag inom mode och heminredning etablerat 1901 med ca 700 anställda och ca 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Tyskland samt med verksamhet i Indien
 • SAAB Automobile AB, SAAB Automobile Powertrain AB och SAAB Automobile Tools AB (Medförvaltare) - Jag har som medförvaltare omhänderhaft de känneteckensrättsliga frågorna, vissa tvister och försäljningsåtgärder, återvinningsprocesser, men även i praktiken utgjort en integrerad del i omhändertagandet av bona och vid genomförandet av hela försäljningsprocessen för SAAB-bolagens tillgångsmassor tillsammans med de två huvudförvaltarna
 • TERI Property (Holding) Sweden AB (Konkursförvaltare) - fastighetsbestånd i Sverige med handelsfastigheter med ett tillgångsvärde på ca 900 miljoner kronor innefattande löpande drift under drygt ett år
 • Brandos AB (publ.) (Rekonstruktör) - On-lineförsäljningsbolag inom mode med verksamheter i Norden och Europa. Efter rekonstruktionen blev bolaget uppköpt och ingår i dag i Footway
 • Viking Airlines AB (Konkursförvaltare)
 • SCN, Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ.) (Rekonstruktör) - Noterat bolag med verksamhet i Sverige, Danmark och Norge
 • Bedminster AB (publ.) (Konkursförvaltare) - Noterat bolag med omfattande industrianläggning med miljökomplikationer
 • Falcon Air AB (Medförvaltare)
 • Mobilia AB (Konkursförvaltare) - Bank-och finanskrisens (1990) första miljardkonkurs bl.a. med 44,6 % av aktierna i börsnoterade Esselte AB
 • Accura Fastigheter AB (Konkursförvaltare) - Koncern med omfattande fastighetsbestånd över hela Sverige samt rörelsedrivande industribolag som exempelvis Motala Verkstad AB