I en värld där behovet av energi ökar exponentiellt, söker aktörer inom energisektorn jurister som kan erbjuda mer än juridisk kunskap; de vill ha gedigna kunskaper om energisektorn och innovativa lösningar på utmaningar.

DLA_Ikon_Energi og infrastruktur_01

Energi

DLA Pipers energijurister ger våra klienter den sektorspecifika, innovativa rådgivning som de behöver, varhelst i världen de behöver den.

I en sektor som ständigt förändras, och där kraven och komplexiteten ökar, gör privata och börsnoterade företag klokt i att vända sig till erfarna och internationella juridiska rådgivare i frågor som rör energi. Vi är på väg in i en era då behovet av energiproduktion och energiförsörjning ökar i en takt som aldrig förr skådats, i synnerhet i tillväxtekonomierna. Denna dynamik, tillsammans med de utmaningar vi alla står inför på grund av klimatförändringarna, skapar nya möjligheter för alternativa energikällor och ny teknik.

Våra energiklienter får koordinerad och heltäckande rådgivning anpassad till deras behov, vilket inkluderar frågor som rör entreprenad och projektering, bolagsrätt, konkurrensrätt, regulatoriska frågor, avtalsrätt, transaktioner, processrätt/skiljedomsförfarande, tvistelösning och skatt.  Vi förstår oss på de tekniska, geografiska, kommersiella och geopolitiska faktorer som formar branschen och har direktkontakt med aktörer, sponsorer och beslutsfattare över hela världen.

I DLA Pipers energiteam finns jurister som är experter på det specifika, mångfacetterade och ofta komplicerade regelverk som omgärdar projekt och aktiviteter inom energisektorn. Vi ger rådgivning till lagstiftare, de som ska tillämpa reglerna, investerare och andra intressenter om innebörden av regelverket under planering, utveckling och drift av ett flertal energiprojekt och aktiviteter.

Under årtionden har vi företrätt organisationer över hela världen som bedrivit verksamhet inom detta område. Vårt globala team hjälper klienter med frågor relaterade till marknaderna för energi, olja och gas, förnyelsebara energikällor, handel med energi, klimatförändringar och vatten.  Förutom energibolag består vår klientstock av projektsponsorer, företag, utvecklare, finansiella institut, regeringar och tillsynsmyndigheter.

Vi arbetar med ett brett spektra av klienter, vilket innefattar allt från världens största olje- och gasbolag till investmentbanker som är aktiva inom handel med energi och råvaror såväl som venturestödda entreprenörer inom området för alternativ energi. Våra jurister ger strategisk rådgivning i samband med planering, utveckling, finansiering och inhämtande av tillstånd, såväl som lagstiftande, politiska och regeltillämpningsfrågor.