Fastigheter har blivit en populär långsiktig investering för investerare som söker diversifiering och en stabil avkastning i en instabil ekonomi.

DLA_Ikon_FastEjendom_01

Fastigheter

Fastighetsbranschen måste både konkurrera med andra investeringsklasser och kunna erbjuda intressenterna en åtråvärd produkt, oavsett om de avser att köpa eller hyra en fastighet. Dessutom vill många traditionella fastighetsinvesterare förvärva gränsöverskridande portföljer, vilket gett upphov till en global fastighetsmarknad.

DLA Pipers globala team består av 500 jurister som hängivet ägnar sig åt fastighetsmarknaden och hjälper våra klienter under investeringens hela livscykel, oavsett var i världen verksamheten bedrivs. Vi kan fastighetsmarknaden och denna kunskap har gett oss ett rykte om att vara en mångfacetterad rådgivare som möjliggör affärer.

Vi har ett komplett utbud av tjänster för fastighetsmarknaden, vilket bl.a. inkluderar finansiering, fondbildning, förvärv och försäljning, skatteeffektivitet, markanvändning, miljörätt, planering och exploatering, entreprenad och hyra. Våra klienter drar nytta av vår stora erfarenhet av att samordna långa projekt av högt värde, denna erfarenhet inkluderar allt från komplexa struktureringar, förhandlingar, att säkerställa skatteeffektivitet, vara behjälplig med juridiska och efterlevnadsfrågor och, om nödvändigt, vara klientens ombud vid en eventuell tvist.