DLA Piper ger rådgivning till några av de största företagen och instituten för finansiella tjänster, både i deras dagliga verksamhet och vad gäller vidare strategiska mål.

DLA_Ikon_Finans_01

Finansiella tjänster

DLA Piper ger rådgivning till några av de största företagen och instituten för finansiella tjänster, både i deras dagliga verksamhet och vad gäller vidare strategiska mål.

Osäkra ekonomier kräver juridiska strategier som beaktar reglerings- och verkställighetsrisker samt kostnad för att säkerställa att lagar och regler efterlevs. Vi hjälper våra klienter med juridiska spörsmål som rör bankväsendet – vilket inkluderar omstrukturering, lagstadgade krav och de efterlevnadskostnader som uppstår i samband med en reform. 

DLA Piper har de världsomspännande resurser som är nödvändiga för att representera klienter i stora bank- och affärstransaktioner, såväl som att tillgodose deras behov när det kommer till reglering, offentlig rätt och verkställighet. Våra jurister finns på samtliga större kapitalmarknader och i de två centrumen för beslutsfattande; Washington D.C. och Bryssel. Vi ger våra klienter även juridisk rådgivning i bankrelaterade frågor hänförliga till högrisk- och tillväxtmarknader.  

I vår klientstock finns kapitalförvaltare, byggindustrin, kapitalmarknaderna och deras aktörer, investeringsbanker, nationella lagstiftare, privatbanker, privata aktiebolag, professionella tjänsteorganisationer verksamma huvudsakligen inom området för finansiella tjänster och banktjänster till privatpersoner.