Våra upphandlingsspecialister hjälper dig med rådgivning i en upphandlings alla faser, från att ta fram förfrågningsunderlag och kvalitetsgranska anbud till att biträda vid överprövningsprocesser i domstol.

DLA_Ikon_Government_Contracting-02

Offentlig upphandling

Våra tjänster

Pågående upphandling
Vi hjälper leverantörer med att kvalitetsgranska anbud, förfrågningsunderlag samt avtal och ger råd i strategiska frågor. Vi bistår även upphandlande enheter med rådgivning i strategiska frågor i upphandlingens planeringsfas, såsom val av upphandlingsförfarande, samt hjälper till med att upprätta eller granska förfrågningsunderlag.

Upphandlingskontrakt
Upphandlingslagstiftningen reglerar endast förfarandet fram till dess att ett upphandlingskontrakt tecknats. Vi ser inte arbetet som avslutat i och med att ett kontrakt föreligger, utan bistår dig med rådgivning hela vägen till dess att kontraktet har löpt ut.

Överprövningar
Vi har stor erfarenhet av att hjälpa såväl leverantörer som upphandlande enheter inför domstol vid överprövning av upphandlingar. Vi bistår även i skadeståndsmål samt i processer gällande överprövning av avtals giltighet, då en upphandlande enhet har ingått avtal i strid med lagen.

Våra klienter

Vi har en bred bas av klienter och uppdrag inom många olika områden. Vi agerar för flera ledande företag i Sverige och internationellt. Vi har särskilt omfattande erfarenhet av klienter inom IT-sektorn, Life Sciencessektorn, bygg-branschen, och den finansiella sektorn. Bland våra klienter finns såväl större som mindre företag och upphandlande enheter.