DLA Piper arbetar med många av världens ledande teknikföretag, och kan erbjuda rådgivning inom ett stort antal områden – från företagstransaktioner till IP-skydd, patenträtt och tvistelösning.

DLA_Ikon_IP-ret og teknologi_01

Teknologi

DLA Piper arbetar med många av världens ledande teknikföretag, och kan erbjuda rådgivning inom ett stort antal områden – från företagstransaktioner till IP-skydd, patenträtt och tvistelösning.

De av DLA Pipers jurister som är verksamma inom den globala tekniksektorn rör sig över flera verksamhetsområden och kontor för att kunna hjälpa klienter med tekniska frågor varhelst de bedriver sin verksamhet.  Från startupföretag, snabbväxande och medelstora företag till mogna, globala företag, består våra klienter av företag som utvecklar och skapar teknik, eller vars affärsmodell i grunden baseras på teknik. 

Vi ger teknikföretag rådgivning genom hela verksamhetens livscykel. Vi hjälper nystartade företag att organisera sig och erhålla finansiering samt assisterar både växande och etablerade teknikföretag med personalfrågor, kommersiella och tekniska transaktioner såväl som strategier för immaterialrättsligt skydd.

Fortsatt tillväxt innebär ett kontinuerligt behov av juridisk support inom områdena för M&A, IPO (börsintroduktion) och tvistelösning. När företag utvidgar sin verksamhet internationellt, hjälper vi till med internationell skatterådgivning, efterlevnad av lagar och regler, etablering av nya enheter samt tillämpning av lokala lagar rörande arbetsrätt, förmånsplaner och företagsreglering.  När det kommer till de största bolagen, så samarbetar vi med deras egna juristavdelningar, och bidrar med ytterligare erfarenhet och kunskap inom dessa områden.