Vi hjälper vi dig att skydda dina immateriella tillgångar eller att välja rätt lösning i frågor om outsourcing, marknadsföring, media, finansiering, produktion och distribution.

DLA_Ikon_Hospitality_and_Leisure-02

Immateriella rättigheter och teknologi

Inom media och underhållning griper våra kunskaper över branscher som radio, tv, film, bok- och tidningsförlag och underhållning on-line. Våra klienter finns såväl på den svenska som på den internationella marknaden.

Våra tjänster

Immaterialrätt

Detta högaktuella område sträcker sig från den klassiska upphovsrätten till de industriella skydden för mönster, varumärken och patent. Vi ger dig väl underbyggda råd inom alla immaterialrättsliga områden och hjälper dig att skydda dina immateriella tillgångar. Exempelvis får du hjälp med registreringsärenden och avtalsförhandlingar. Tillsammans med byråns grupp för tvistelösning kan vi även bistå dig om du skulle hamna i en tvist.

Media och underhållning

Med en av Sveriges vassaste grupper för media och underhållningsjuridik kan vi erbjuda en unik branschkunskap. Vi hjälper dig med allt från finansieringsrådgivning till licensiering, distribution och produktion av underhållningsformat, spelfilm och tv-serier. Vi biträder löpande klienter vid internationella underhållningsproduktioner och har assisterat när flera kända filmer och tv-program licensierats till utlandet. Vi arbetar även med några av Sveriges största bok- och tidningsförlag.

Outsourcing

Vi underlättar för ditt företag att koncentrera sig på kärnverksamheten. Sedan länge har vi företrätt aktörer som utnyttjar outsourcing men även företag som tillhandahåller sådana tjänster. Vi har omfattande erfarenhet av internationella avtal och tillhörande frågor.

Marknadsföring och e-handel

Med dagens teknik når du snabbt ut med produkter och marknadsföring till kunder i hela världen. Av oss får du hjälp med alla juridiska frågor som rör marknadsföring och e-handel. Vi har direktkontakt med jurister i 36 länder och kan därmed ge en komplett bild av de lagar och regler som gäller internationellt.

Personuppgifter

Vi upplyser om hur personuppgifter ska behandlas inom just din verksamhet. Vi har goda kontakter med Datainspektionen och bistår både svenska och utländska företag med råd i integritetsfrågor.

IT-avtal

Vår erfarenhet av teknik- och IT-relaterade avtal sträcker sig bakåt till tidigt 1990-tal. Vi har förståelse för strukturerna i denna typ av avtal samt den branscherfarenhet som behövs för att vi ska kunna ge dig kvalitativa råd.

Telekommunikation

Tack vare gedigna branschkunskaper och upparbetade nätverk kan vi erbjuda dig hjälp i såväl affärsjuridiska som regulatoriska frågor.

  Våra klienter

  Bland våra klienter finns svenska och internationella företag och institutioner som exempelvis:

  • filmbolag
  • produktionsbolag
  • distributörer
  • tv-kanaler
  • bok- och tidningsförlag
  • leverantörer av IT-outsourcing
  • leverantörer av BPO-tjänster
  • leverantörer av finansiella systemlösningar
  • aktörer inom den finansiella sektorn med djupgående IT-stöd
  • leverantörer av affärssystem
  • innovationsföretag