Vi gör det enkelt att fatta kloka beslut, vare sig det rör sig om skatteeffektiva bolagsstrukturer vid köp eller försäljning av företag, eller gäller incitamentsprogram för medarbetare.

DLA_Ikon_Skatteret_01

Skatt

Våra tjänster

Företagsbeskattning

Detta är vårt primära område. Vi hjälper till med alla de skattefrågor som uppkommer i en verksamhet – såväl löpande som vid transaktioner och omstruktureringar. Det gäller oavsett om du representerar den internationella företagsgruppen, familjeföretaget eller stiftelsen. Vi bildar regelbundet transaktionsteam tillsammans med kollegorna i byråns corporate-grupp i syfte att ge en komplett rådgivning till dig som köpare eller säljare. Till skillnad från många andra skatterådgivare behärskar våra skattejurister även bolagsrätten, vilket vi tycker är en förutsättning för att du ska kunna få en bra och riktig hjälp.

Internationell beskattning

Du har tillgång till ett i det närmaste unikt antal skattejurister runt om i världen. Det gör det möjligt för oss att ge heltäckande hjälp vid gränsöverskridande transaktioner eller verksamheter, samt när medarbetare flyttar mellan olika länder.

Internprissättning

70 % av alla gränsöverskridande transaktioner sker mellan företag i ägargemenskap. Att sätta rätt pris på dessa interna transaktioner av varor och tjänster har därför blivit av största vikt. Felaktig prissättning kan medföra onödiga skattekostnader eller straffskatter. Vi hjälper företag att analysera och optimera sin internprissättning och att upprätta dokumentation kring internprissättningen – vilket är ett krav i de flesta länder.

Skatteprocesser

Våra skattejurister medverkar regelbundet som ombud vid skatteprocesser för både privatpersoner och företag.

Moms

Momsfrågor uppkommer i större eller mindre utsträckning oavsett vilken verksamhet du bedriver. Vi kan till exempel hjälpa till med att bedöma om du överhuvudtaget bedriver en momspliktig verksamhet, i vilket land moms ska debiteras eller hur momsen ska behandlas vid byggprojekt. Momsen har kommit att bli ett av de viktigaste områdena inom skatterätten och blir allt mer komplicerad.

Incitamentsprogram

Hur du belönar dina medarbetare kan vara avgörande för ditt företags framgång. Vi hjälper dig att hitta det belöningssystem som fungerar för din verksamhets behov och krav, samtidigt som vi ser till att det faller väl ut skattemässigt för både ditt företag och dina anställda.

Våra klienter

Internationella koncerner, ägarledda bolag, stiftelser och då och då privatpersoner – alla är klienter till oss. Vi har erfarenhet av de flesta branscher och har särskild kompetens inom fastighets- och byggbranschen samt försäkringsbranschen.