Som en av Sveriges största bank- och finansgrupper erbjuder vi rådgivning i alla sorters bank- och finansrelaterade frågor.

DLA_Ikon_Finans_01

Finans

Våra jurister hjälper dig att fatta rätt beslut i frågor om långivning, fastighets- och projektfinansiering, leasing, samt inom en rad andra områden. Bland våra klienter finns banker, finansbolag och andra finansiella institutioner och företag, både i Sverige och internationellt.

Våra tjänster

Låne- och förvärvsfinansiering

Detta är ett av våra huvudområden. Vi strukturerar lånetransaktioner, tar fram och förhandlar bilaterala och syndikerade lån, upprättar säkerhetspaket, och bistår vid förvärvsfinansiering av publika och privata bolag. Eftersom vi regelbundet arbetar i internationella transaktioner hjälper vi ofta till att samordna frågor i ett antal olika länder.

Strukturerad finansiering

Få kan mäta sig med oss i erfarenhet av strukturerad finansiering. Vi har på senare år hjälpt klienter i flera större factoring- och leasing-transaktioner. Däribland så kallad cross-borderleasing och internationell leasing, avseende bland annat tåg, flygplan och industriella tillgångar.

Fastighets- och projektfinansiering

Av oss får du den kompletta juridiska bilden vid fastighets- och projektfinansieringar, tack vare gedigna kunskaper och ett nära samarbete med vår fastighets- och skattegrupp. Utöver traditionella fastighetsfinansieringar bistår vi vid bildande och finansiering av fastighetsfonder.

Exportkrediter

Vi hjälper dig i alla upptänkliga exportkreditfrågor. Exempelvis sköter vi kontakterna med Svensk Exportkredit och Exportkreditnämnden och går igenom garantier utfärdade av Exportkreditnämnden.

Derivat

Vi bistår i alla typer av riskhanteringsfrågor och i användandet av valuta- och räntederivat. Obligationer. Vi hjälper både låntagare och banker i alla frågor som rör utgivande av skuldebrev. Exempelvis förhandlar vi aktuella avtal och granskar de prospekt som upprättas.

Tillsyns- och tillståndsfrågor

Våra tillsyns- och tillståndsspecialister har nära kontakt med Finansinspektionen och lämnar rådgivning till svenska och utländska banker och finansbolag i alla typer av tillsyns- och tillståndsfrågor. Inte sällan gäller det frågor kring personuppgifter och sekretess.

Omstruktureringar och rekonstruktioner

Tillsammans med vår obeståndsgrupp hjälper vi dig i alla typer av omstruktureringar och rekonstruktioner, som med att hantera nödställda krediter och strukturera om lånetransaktioner.

Våra klienter

Bland våra klienter finns svenska och internationella företag och finansiella institutioner såsom:

  • banker
  • finansbolag
  • försäkringsbolag
  • investmentbolag
  • riskkapitalbolag
  • investeringsfonder
  • hypoteksbanker
  • fastighetsbolag

Vi har en bred branscherfarenhet och är väl insatta i hur våra klienters marknad fungerar.

Inom finansiering och säkerheter sträcker sig vår expertis över branscher som fastigheter, flyg, tåg, sjöfart, konsumentkrediter, hypoteksverksamhet, investeringsfonder med flera.

Vi har även stor erfarenhet av finansiella tjänster efter att ofta ha företrätt försäkringsbolag, banker och värdepappersbolag i anknytning till deras produkter och tjänster.