Vår fastighetsgrupp erbjuder rådgivning i alla frågor inom fastighetsrätten.

DLA_Ikon_FastEjendom_01

Fastighetsrätt

Vi hjälper dig bland annat vid köp och försäljning av fast egendom – direkt eller i bolag – samt ger kvalificerade råd inom entreprenadrätt, exploateringsprojekt, hyresrätt och tvistemål. Våra klienter återfinns såväl i Sverige som internationellt.

Våra tjänster

Köp och försäljning av fastigheter
Vi är en av de största advokatbyråerna i Sverige som arbetar med köp och försäljning av fastigheter. Vår samlade kompetens inom området är stor, och vi arbetar ständigt för att utveckla och uppdatera den. Vi hjälper dig med bland annat skattefrågor, förhandlingar och avtalsskrivande. Uppdragen består av köp och försäljning av allt från stora köpcentrum till mindre kommersiella fastigheter.

Entreprenad- och konsulträtt
Av oss får du hjälp i alla frågor inom entreprenadrätten. Det kan gälla ansvarsfrågor mellan beställare och entreprenör, samt tolkning av de standardavtal som tagits fram av branschorganisationer och som används vid olika entreprenadformer.

Kommersiell hyresrätt och annan nyttjanderätt
Vi lämnar juridisk rådgivning i hyres-, arrende- och övriga nyttjanderättsförhållanden inom fastighetsrätten. Du får hjälp med upprättande av hyres- och arrendeavtal, lokalöverlåtelser, andrahandsuthyrning, skadeståndsfrågor, omförhandling, förlängningstvister och medling i hyresnämnden.

Tvister i fastighets-, arrende- och hyresfrågor
Vi bistår vid tvistefrågor inom fastighetsrättens områden, både vid allmän domstol och vid skiljeförfaranden. Vi har även stor vana av att vara skiljemän i fastighetsrättsliga och entreprenadrättsliga tvister.

Exploateringsprojekt
Vi arbetar ofta med exploateringsprojekt för markområden. I projekten hjälper vi till att upprätta köpeavtal, bolagisera fastigheter, ansöka om fastighetsreglering och upprätta samarbets- och exploateringsavtal mellan det offentliga och det privata. Vi bistår även vid frågor om gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter. Våra klienter finns på såväl beställar- som entreprenörssidan.

Våra klienter

Våra klienter är främst företag som i sin verksamhet kommer i kontakt med frågor kring fastighetsrätt, exempelvis:

  • fastighetsbolag
  • byggföretag
  • investmentbolag
  • banker
  • bostadsrättsföreningar
  • enskilda hyresvärdar
  • kommuner

Som den stora byrå vi är arbetar vi ständigt med en mängd frågor som är aktuella inom fastighetsrätten. Vi är därför alltid uppdaterade på våra klienters behov och är väl förtrogna med hur deras marknad fungerar.