Rekonstruktion och obestånd

DLA_Ikon_Insolvens og rekonstruktion_01

Rekonstruktion

DLA Pipers Rekonstruktion- och obestånds team har sedan bank- finanskrisen på 1990-talet hanterat många av de största och mest komplicerade företagsrekonstruktionerna och konkurserna i Sverige.

Fokus är primärt att rädda verksamheter som har problem och medverka till att ge dem en "second chance/fresh start" genom informell eller formell företagsrekonstruktion. Om förutsättningar för en rekonstruktion inte föreligger bistår vi istället vid avveckling av verksamheten utom eller genom konkurs. Teamet arbetar regelmässigt integrerat med advokatfirmans övriga kompetensgrupper, främst med Corporate samt Bank- och finans, vilket innebär att vi kan bistå med kvalificerad rådgivning i alla skeden där ett bolag har eller riskerar att få ekonomiska problem. Om så krävs, ansluter vi all den ytterligare kompetens som ärendet kräver till vårt team, allt ifrån arbetsrätt, fastighetsrätt, immaterialrätt till skatterätt. DLA Piper i Stockholm ingår i DLA Pipers nordiska och globala rekonstruktionsgrupper. DLA Piper arbetar samordnat i alla jurisdiktioner och har lång erfarenhet av cross-border ärenden.

Vi har även tillsammans med advokatfirmans tvistemålsavdelning inriktning mot Forensic. Härutöver kan vi biträda vid medling inom rekonstruktionsområdet för att lösa upp låsningar mellan gäldenären och borgenärer samt inom borgenärsgrupperingar vilket förfarande visat sig ytterst framgångsrikt, bl.a. i USA och den anglosaxiska världen.

Teamet är rankad som nummer #1 hos både Legal 500 och Chambers Europe.