Anställdas misskötsamhet och underprestation – problem och lösningar – särskilt om utköp

event

DLA Pipers arbetsrättsgrupp bjuder in till frukostseminarium där vi diskuterar de utmaningar som arbetsgivare står inför med anställda som missköter sitt arbete. Vi berör även andra svåra situationer som när medarbetare underpresterar eller samarbetet inte fungerar. 

Under seminariet går vi igenom:
•    Exempel på svåra situationer där medarbetare underpresterar, beter sig illa eller missköter sig och hur dessa situationer bör hanteras i praktiken
•    Arbetsrättsliga fallgropar och möjligheter
•    Vägledning och tips för att undvika felsteg eller att en lösning drar ut på tiden onödigt mycket
•    Utformning och innehåll i utköpsavtal
•    Förhandlingsstrategi 

OSA senast 11 februari.
Seminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser.
8.30 - 10.00, frukost serveras från 08.00