Dataskyddsförordningen (GDPR) – webinar med nyheter och praxis från Datainspektionen och tillsynsmyndigheterna runt om i EU/EES

event
15 Jun 2020

Dataskyddsgruppen på DLA Piper bjuder in till webinar där vi går igenom de senaste tillsynsbesluten från Datainspektionen i Sverige samt gör en utblick över de fall av sanktionsavgifter som meddelats av tillsynsmyndigheterna runt om i EU/EES. Vi går även i mån av tid igenom andra intressanta frågor, till exempel Europeiska Dataskyddsstyrelsens senaste riktlinjer avseende samtycke.
• Meddelade sanktionsavgifter i Sverige
• Meddelande sanktionsavgifter runt om i EU/EES

OSA senast 8 juni. Webinaret är kostnadsfritt. 
Dagen innan webinaret skickar vi ut en länk där du loggar in.