Webinar: Återgång till arbetsplatsen och andra arbetsrättsliga frågor med anledning av Covid-19

event
11 Jun 2020

DLA Pipers arbetsrättsgrupp bjuder in till webinar där vi diskuterar de utmaningar som arbetsgivare står inför när de börjar att så sakta planera inför att anställda så småningom ska kunna komma tillbaka till arbetsplatsen efter att ha arbetat hemifrån. Vi berör även andra arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på grund av den ekonomiskt ansträngda situation många företag befinner sig i, såsom omorganisationer och personalneddragningar. 

Under webinaret går vi bland annat igenom:
•    Vad bör arbetsgivare tänka på när de börjar att planera för återgång till arbetsplatsen 
•    Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön
•    Hantering av anställda i riskgrupper
•    Åtgärdsplan för det fall anställda insjuknar på arbetsplatsen 
•    Möjligheten att kräva eller erbjuda anställda att genomföra medicinska tester
•    Uppsägning på grund av arbetsbrist

OSA senast 4 juni. Webinaret är kostnadsfritt. 
Dagen innan webinaret skickar vi ut en länk där du loggar in