DLA Piper Sweden fyller 80 år

Nyhet
10 Feb 2020
Nyhetsrum

I det hos Överståthållarämbetet förda handelsregistret infördes den 10 februari 1940 anmälan att Gunnar Bengt Theodor Lindh i Stockholm ämnade här i staden idka advokatverksamhet under firma Gunnar Lindhs Advokatbyrå. Strax efter registreringen blev Gunnar Lindh inkallad till tjänstgöring på Gotland men detta var ändå starten på den advokatfirma som idag heter Advokatfirma DLA Piper Sweden KB. Byrån har under alla år vuxit i storlek och gjorde 2001 en sammanslagning med Advokatfirma Hägglund & Ramm-Ericson och 2016 med Grönbergs Advokatbyrå. Vi har idag ca 180 medarbetare. Efter att ha anslutit till DLA Piper är vi en del av en av världens ledande globala advokatbyråer.

Det är med stolthet vi ser tillbaka på de första 80 åren och konstaterar att det är en pigg 80-åring som fortsätter att växa, moderniseras och utvecklas och vi ser framtiden an med tillförsikt. 80-årsdagen firas som sig bör med tårta och champagne.