Goda skatteråd i Coronatider

Nyhet
20 Mar 2020
Nyhetsrum

Effekterna av coronaviruset är svåra att överblicka. Skattegruppen på DLA Piper har tagit fram en lista på några goda skatteråd.

Har ni många anställda eller mycket moms ni ska betala?
Undersök om ni ska lämna in en ansökan om anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Anståndet syftar till att dämpa tillfälliga likviditetsproblem hos företag som uppkommit till följd av coronaviruset och möjligheten att få anstånd med inbetalning av skatt och avgifter kan därför vara intressant för många företag under rådande omständigheter. Anstånd avseende redan inbetald skatt och avgift kan ges vilket medför att inbetalda medel kan återbetalas till företaget, något som kan vara till stor hjälp för att stärka företagets likviditet.
 Det är viktigt att veta om att anståndet medför kostnader i form av konstadsränta om 1,25 % och anståndsavgift om 0,3 % på beviljat anståndsbelopp. Tillsammans motsvarar detta en kreditkostnad om ca 6,6 % årlig ränta om anståndstiden utnyttjas fullt ut, vilket kan motsvara en normal marknadsränta. Det är även viktigt att ha i åtanke att anstånd med betalning ses som en skuld i företagens balansräkningar och frågor om storleken av eget kapital och risk för likvidationsplikt enligt aktiebolagslagen kan uppkomma. Beslut om att ansöka om anstånd ska därför inte tas förhastat.

Vad händer om företaget inte kan betala skatt i tid?

En företrädare för ett företag kan i vissa fall bli personligt ansvarig om företaget inte betalar skatter i tid. Ett beslut om anstånd kan i vissa fall förhindra ett sådant ansvarsgenombrott.

Kan företag få ändrad skatteplikt?

Om företagets skattepliktiga resultat bedöms komma att försämras på grund av Corona-pandemin bör en ny preliminär inkomstdeklaration övervägas och sannolikt ges in till Skatteverket så att den debiterade preliminärskatten kan minskas. En sådan förändring kan ge större effekt än den nya möjligheten till anstånd, men åtgärderna kan även komplettera varandra. Om man dessutom har betalat in för mycket skatt under 2019 kan man även lämna in en ändrad preliminär inkomstdeklaration för 2019 för att snabbare få tillbaka förra årets överskott till skattekontot.

Har ni anställda i andra länder?
För gränsöverskridande situationer med anställda bör ni ser över hur reserestriktionerna påverkar uttag av sociala avgifter vid arbete i flera länder och även om förutsättningar för undantag från tidskraven enligt sexmånadersregeln eller ettårsregeln finns

Vad gäller för koncernbolag?

  • Reserestriktionerna kan även påverka koncernerbolagens deklarationer. Ni bör följa upp vilka möjligheter till anstånd med att deklarera som införs från lokala skattemyndigheter i de länder ni har verksamhet.
  • Koncernens interprissättningsavtal kan påverkas. Detta kan t.ex. gälla mot ett kinesiskt dotterbolag som ersätts för sina kostnader med en mark up vinst (cost-plus).
  • Undersök hur koncernens likviditet kan flyttas mellan olika koncernbolag. Detta gäller särskilt vid gränsöverskridande flytt där hänsyn måste tas till både skatte- och bolagsrättliga regler.

Har bolaget hamnat i ekonomiska trångmål och därefter fått en fordran nedsatt av en kreditgivare?

I många fall är nedsättningen skattepliktig. Om fordran är villkorslöst nedsatt och bolaget var på obestånd när eftergiften skedde så kommer däremot eftergiften inte att beskattas. Även om Skatteverket anser att obestånd inte förelegat går det att argumentera för motsatsen för att slippa beskattning. En advokatbyrå har i många fall bättre förutsättningar att göra en sådan bedömning än Skatteverket.

Kontakta oss

Om du har några frågor med anledning av ovanstående är du välkommen att kontakta partner Erik Björkeson

+46 735 188104 eller via erik.bjorkeson@dlapiper.com.