Svenska företag som har förlorat mycket i omsättning kan få upp till 150 miljoner i stöd

Nyhet
01 May 2020
Nyhetsrum

Regeringen presenterade den 30 april ytterligare ett stöd till företag som drabbats av ekonomiska svårigheter med anledning av Covid-19. Syftet med detta stöd är att göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. För företag med stora omsättningstapp kan det innebära upp till 150 miljoner.

För att ta del av stödet krävs att företaget är registrerat för F-skatt, haft en omsättning på minst 250 000 kronor per år och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas genom att jämföra mars-april 2020 med mars-april 2019.

Vid regeringens presskonferens nämndes det att motsvarande krav som gäller vid korttidspermittering är tänkt att även gälla för omställningsstödet. Detta innebär att företag som är på obestånd, i rekonstruktion eller konkurs, eller företag med stora skatteskulder inte kan ta del av stödet. Stödet kommer inte heller att betalas ut till företag med hemvist i skatteparadis.

Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020. Maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag. Totalt beräknas stödet uppgå till 39 miljarder kronor och regeringen beräknar att 180 000 företag kommer att kunna ha rätt till stödet.

Några detaljer kring stödets utformning och hur man ansöker har ännu inte offentliggjorts. Vi vet dock att stödet kommer att betalas ut genom Skatteverket och att de kommer att kunna kräva tillbaka stöd som beviljats på felaktig grund eller med ett för högt belopp. Vidare kommer Skatteverket kunna granska företagens verksamhet vid både vid ansökan och efter att stödet beviljats. Ansökan om stödet kommer att lämnas in på heder och samvete, vilket innebär att den som lämnar osanna uppgifter eller på annat sätt undanhåller sanningen kan dömas för brott.

Regeringen kommer att överlämna förslaget i en extra ändringsbudget och arbetar för att det ska kunna träda i kraft den 1 juli 2020. Vid framtagandet av förslaget kommer regeringen att föra en dialog med EU-kommissionen eftersom förslaget kan komma att behöva godkännas av kommissionen ur statsstödssynpunkt.