Vad gör olika länders regeringar runt om i världen för att hjälpa företag genom coronapandemin?

Nyhet
03 Apr 2020

Den globala humanitära utmaningen till följd av coronapandemin har gett en makalös förändringstakt i lagar och regler, både ur ett folkhälso- och ekonomiskt perspektiv.

Den snabba förändringen har gjort att ändringar inte har samordnats över gränser. Därför behöver företag som är verksamma i flera länder förstå samtliga länders jurisdiktioner och hur den påverkar medarbetare och verksamheten både på kort och lång sikt.

DLA Piper vill, genom sin globala närvaro, hjälpa företag att navigera i gränsöverskridande frågor både nu och i framtiden.

Vi har därför tagit fram en guide som ger uppdateringar och insikter om regeringens svar om covid-19 i olika länder och inom en rad olika ämnen. Bland annat ekonomiskt stöd, affärsskydd, sysselsättning, affärsverksamhet, företagsrätt, insolvenslag.

Denna tredje utgåvan omfattar 46 länder. Läs guiden nedan (på engelska).