Arthur Csatho

Advokat, delägare
Arthur Csatho

Arthur Csatho är huvudsakligen verksam inom branscherna försäkring, finans, värdepappershandel, IT och logistik. Han arbetar främst med avtalsfrågor, företagsförvärv, regulatoriska frågor och tvister, ofta med gränsöverskridande inslag.

Arthur har studerat och praktiserat i bland annat London och USA, och biträder både svenska och internationella klienter. Arthur anordnar regelbundet skräddarsydda utbildningar och seminarier för klientföretag.

Kvalifikationer
Yrkesbakgrund
Advokat och delägare, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
2016
Advokat och delägare, Advokatfirma DLA Nordic
2001
Compliance Officer och bolagsjurist, VP-bolag
2001
Praktik, Clyde & Co och Chambers of David Steel QC, London
1996
Bitr. jurist, Advokatfirman Morssing & Nycander
1994
Hovrätts- och tingsfiskal, Svea hovrätt och Södra Roslags tingsrätt
1993
Tingsnotarie
1989
Utbildning
Diploma in English Commercial Law, EYLS College of Law London
1996
Master of Law, Tübingen Tyskland
1993
Sjörättsexamen , Oslo
1989
Jur kand, Uppsala Universitet,
1989
Utbytesstudent , University of Minnesota Law School
1989
Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund
Insights
Insights

Välkommen på frukostseminarium

5 APR 2019

Stockholm

Artificiell intelligens (AI) och robotisering/automatisering kan ge organisationer stora konkurrensfördelar. Möjligheterna är oändliga, men för att du ska kunna ligga i framkant av utvecklingen måste du också ha kontroll över riskerna och de juridiska aspekterna.