Fredrika Allard

Special Counsel
Head of Life Sciences, Sweden
Fredrika Allard
Location
Stockholm
Language
Engelska, Norska
Secretary

Fredrika arbetar främst med frågor inom Life Sciences sektorn, och har bred erfarenhet av marknadsföring av läkemedel och de regler som gäller för samverkan mellan industrin och hälso- och sjukvårdspersonal.

Fredrika har under flera år varit verksam som sekreterare i Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL och är återkommande talare på kursen Informations- och marknadsansvariga inom läkemedelsföretag (IMA) som ges på uppdrag av branschföreningen LIF. Hon arbetar också med olika typer av kommersiella avtal, konsult-, sponsrings- och samarbetsavtal, frågor rörande kliniska prövningar, biobanker, personuppgifter, m.m.