Gustaf Ström

Advokat, delägare
Head of Real Estate, Sweden
Gustaf Ström
Location
Stockholm
Language
Engelska, Svenska

Gustaf Ström arbetar huvudsakligen med fastighetsrelaterade investeringar/avyttringar, allmän fastighetsrätt och allmän affärsjuridik. Han biträder regelbundet såväl svenska som internationella bolag och fastighetsfonder i samband med fastighetsrelaterade investeringar/avyttringar. Gustaf har även biträtt sina klienter i samband med joint-ventures och andra samarbetsprojekt samt i större fastighetsutvecklingsprojekt. Gustaf har även betydande erfarenhet av allmänna fastighetsrättsliga frågor samt fastighetsfinansiering.

Kvalifikationer
Utbildning
Juris kandidat, Stockholms Universitet
2003
Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund sedan
2008
Erfarenhet
Yrkesbakgrund
Delägare, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
2016
Delägare, Advokatfirma DLA Nordic
2011 - 2016
Biträdande jurist, Advokatfirma DLA Nordic
2003-2011
Trainee, Advokatfirma DLA Nordic
2003