Richard Folke

Advokat, delägare
Richard Folke
Location
Stockholm
Language
Svenska, Engelska

Richard Folke arbetar huvudsakligen med aktiemarknadsrätt, företagsöverlåtelser och investeringar. Richard har omfattande erfarenhet av börsnoteringar, emissioner i börsnoterade bolag av olika slags finansiella instrument såsom aktier och obligationer och offentliga uppköpserbjudanden.

Därutöver lämnar Richard också löpande rådgivning till klienter avseende hantering av insiderfrågor och rapporteringsfrågor så som t.ex. flaggning och insynsanmälningar avseende noterade bolag.

Kvalifikationer
Utbildning
King's College London, LL.M
2005
Stockholms Universitet, Jur.kand
2003
Bond University, Australia, Studier i internationalla relationer
2001
Medlemskap
  • Sveriges Advokatsamfund sedan 2009
 
Erfarenhet
Yrkesbakgrund
Delägare, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
2016-
Delägare, Advokatfirma DLA Nordic
2013-2016
Advokat, Biträdande jurist, Advokatfirma DLA Nordic
2007-2013
Biträdande jurist, Advokatfirman Westermark Anjou
2005-2007
Biträdande jurist, Advokatfirman Hellström
2003-2004