Webinar: Hur påverkar effekterna av Covid-19 leverantörskontrakt?

event
19 Mar 2020

Att försörjningskedjorna blir allt längre, mer internationella och beroende av varandra  ser vi allt tydligare nu när coronaviruset Covid-19 sprider sig över världen.

I detta webinar kommer vi att diskutera frågor som rör leverantörskontrakt. Fokus kommer att vara på kontraktsfrågor och coronavirus covid-19-utbrottet och vi kommer att både ha ett leverantörs- och kundperspektiv då många företag ofta både är leverantör och kund.

Till exempel:
• Juridiska och praktiska frågor som du bör överväga (inklusive teknikavtal)

• Förklaring av force majeure, inklusive i vilken utsträckning det kan undvikas och mildras.

I sändningen möter du en internationell panel av talare från länder som påverkats av coronaviruset covid-19 i varierande grad, bland annat från Kina, Italien, Frankrike, Tyskland och Storbritannien.

Vem vänder sig seminariet till?

VD, CFO, Supply Chain Director, Sales Director, Relationship Managers, Contract Managers, Vendor Managers, In House Counsel och de som är involverade i hantering och drift av leveranskedjor och alla de som kommer att drabbas av störningar i leveranskedja.

Våra talare

Stephan Wright, UK

Scott Thiel, Hong Kong

Giulio Coraggio, Italien

Gregory Tulquois, Frankrike

Thilo von Bodungen , Tyskland

Mark C. Lehberg