Webinar: Hur påverkas outsourcade funktioner till följd av covid-19?

event
30 Mar 2020

Covid-19 fortsätter att sprida sig runt om i världen och många klienter funderar på hur det kommer att påverka outsourcade funktioner, relationen mellan kunder och leverantörer och hur framtiden för outsourcingmarknaden ser ut.

DLA Pipers Global Technology and Sourcing-team bjuder in dig till i ett webinar som kommer att ta upp de utmaningar som vi har sett för outsourcade tjänster, både ur ett kund- och leverantörsperspektiv samt ge praktiskt vägledning för att hantera denna pandemi.

I webinariet kommer vi att:

• ge aktuella exempel på de typer av problem och utmaningar som uppstår i outsourcade funktioner till följd av covid-19

• förklara de rättsliga teorierna som kan ha betydelse för att möta utmaningarna som kommer till följd av pandemin, till exempel svårigheter i att fullfölja avtalsförplikterser och force majeure, inklusive i vilken utsträckning de kan undvikas eller mildras

• diskutera hur andra juridiska teorier kan relatera till de handlingslinjer som nämns ovan (t.ex. god tro och rättvis handel)

• diskutera vilka avtalsmässiga och kommersiella aspekter du bör ha i åtanke för att säkerställa företagets fortlevnad och för att hantera stora förändringar i efterfrågan

• diskutera effekterna av covid-19 och hur andra potentiella pandemier kommer att påverka framtiden för outsourcingtjänster.

I webinaret medverkar talare från flera länder som har påverkats av covid-19.

Vem vänder sig seminariet till?

VD, CFO, Supply Chain Director, Sales Director, Relationship Managers, Contract Managers, Vendor Managers, bolagsjurister och de som är involverade i hantering och drift av outsourcade tjänster samt alla de som kommer att drabbas av störningar i outsourcade funktioner och tjänster.

Talare

Kit Burden, Partner, London

Mark O'Conor, Partner, London

Paul Allen, Partner, Dubai

Scott Thiel, Partner, Hong Kong

Vinny Sanchez, Partner, Chicago

Anne M. Friedman, Of Counsel, Los Angeles

 

För mer information vänligen kontakta Katie Holland