Av oss får du kvalificerade råd i samtliga juridiska frågor inom försäkringsområdet.

DLA_Ikon_Sector_Forsikring3

Försäkring

Vi biträder såväl svenska som internationella aktörer i försäkringsbranschen. Vi bistår med rådgivning i frågor om avtal och transaktioner där försäkringsbolag är parter. En viktig del av rådgivningen avser återförsäkring. Vår grupp företräder även försäkringsbolag, återförsäkringsgivare och försäkringsförmedlare i tvister och skiljeförfaranden.

Våra tjänster

Förvärv/strukturaffärer
Vi medverkar i både större och mindre strukturaffärer som avser försäkringsrelaterade verksamheter. Det kan exempelvis gälla förvärv, överlåtelser, beståndsöverlåtelser, etablering, omstrukturering, outsourcing, finansiering eller avveckling såkallad ”run-off”.

Regulatoriska frågor
Vi har regelbundna kontakter med Finansinspektionen och kan bistå i alla frågor som har med tillstånds- och tillsynsverksamhet att göra. Detta inkluderar bland annat gränsöverskridande försäkrings- och försäkringsförmedlingsverksamhet samt etablering och finansiering av sådan verksamhet.

Försäkringsavtal
Vi arbetar med alla frågor rörande försäkringsavtal. Exempelvis bistår vi med att ta fram försäkringsvillkor och med att tolka existerande villkor för olika försäkringsprodukter inom områdena skadeförsäkring, ansvarsförsäkring, livförsäkring/pensioner och sjö- och transportförsäkring.

Tvister och skiljeförfaranden
Vi bistår aktörer på försäkringsmarknaden – främst försäkringsgivare – i alla typer av försäkringsrelaterade tvister såsom tvister med försäkrade under försäkringsavtal och tvister rörande återförsäkringsavtal. Ofta är vi även ombud för försäkrade under ansvarsförsäkringar. Därtill biträder vi även försäkringsgivare i regressärenden, särskilt inom sjö- och transportförsäkring, samt i reserveringsfrågor.

Skatt
Våra skattejurister ger råd om skatterättsliga aspekter på alla typer av försäkringar och pensioner. Vidare bistår vi i frågor gällande ”run off”-bolag.

Återförsäkring/retrosession
Vi arbetar med olika frågor inom återförsäkringsområdet, såsom avtalsfrågor, kommuteringar, förberedelser inför inspektioner, tvister med mera.

Våra klienter

Vi biträder på löpande basis i stort sett hela den svenska försäkringsbranschen. Bland våra klienter ingår även ett antal internationella försäkrings- och återförsäkringsgivare samt försäkringsförmedlare.