DLA_Ikon_Hospitality_and_Leisure-02

Processer, skiljeförfaranden och utredningar

Vi arbetar lika mycket med att förebygga tvister som med att lösa dem. Det förebyggande arbetet utför vi i nära samarbete med dig som klient, bland annat genom att utforma noggrant övervägda avtal. Går det så långt som till en process kan vi erbjuda ett av Sveriges starkaste team av erfarna processjurister. Vi lotsar dig då genom processen och hjälper dig till den affärsmässigt bästa lösningen. Bland våra klienter finns både svenska och internationella företag, statliga institutioner och myndigheter.

VÅRA TJÄNSTER

Domstolsprocesser

Det traditionella sättet att lösa en tvist – i tingsrätt, hovrätt och kanske i Högsta domstolen – kräver ett hantverkskunnande som vi ägnat åratal åt att finslipa. En framgångsrik processföring handlar lika mycket om taktik, initiativ och pedagogisk förmåga som om juridik. Med din affärsnytta som utgångspunkt gör vi en bedömning både före och under en process av vilket vägval som är det bästa.

Vi har hjälpt svenska och internationella klienter i en rad större civilprocesser över hela Sverige. Vi har även stor erfarenhet av tvister i Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen, hyresnämnden och de administrativa domstolarna i till exempel skatteprocesser.

Skiljeförfaranden

Vi har erfarenhet både som skiljemän och som ombud i svenska och internationella skiljeförfaranden, exempelvis vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Bland annat har vi företrätt banker, industriföretag och svenska och utländska statliga myndigheter i en rad omfattande skiljeförfaranden. Eftersom skiljeförfaranden ofta rör företag i flera länder kan våra klienter ofta dra nytta av våra kontor globalt, vars processjurister även har företrätt regeringar i Europa och Asien i omfattande skiljeförfaranden.

Alternativ tvistelösning

Allt fler tvister avgörs på annat sätt än genom en dom från en domstol eller skiljenämnd. Alternativ tvistelösning innebär ofta en affärsmässig fördel för våra klienter, och därför arbetar vi gärna genom förhandlingar eller medling för att nå förlikning – och kanske en fortsatt affärsrelation med den tidigare motparten.

VÅRA KLIENTER

Bland våra klienter finns svenska och internationella företag, statliga institutioner och myndigheter. Vi arbetar med klienter inom många olika branscher, exempelvis IT, telekom, industri och media.