Hur kommer covid-19 att påverka din verksamhet?

Hur kommer covid-19 att påverka din verksamhet?

Spridningen av coronaviruset covid-19 har utlöst en global folkhälsokris. De åtgärder som nu vidtas av regeringar och myndigheter för att bekämpa covid-19 har stora ekonomiska konsekvenser och väcker många rättsliga frågor. På den här sidan hittar du artiklar om de vanligaste frågorna som uppkommer med anledning av covid-19. I och med DLA Pipers globala nätverk kan vi rådge i juridiska frågor över hela världen. Kontakta gärna våra advokater du har frågor eller behöver hjälp.

Kontakta oss

Om du har frågor om juridiska konsekvenser som uppkommer i spåret av Covid-19, vänligen kontakta oss på DLA Piper.

Arbetsrätt

 • Uppsägning av anställda
 • Nya regler om korttidsarbete
 • Nya regler avseende sjuklön
 • Arbetsmiljöfrågor – hemarbete m.m.
 • Frågor om att sätta anställda i karantän

Kontakta: Johan Sundberg

Dataskyddsfrågor (GDPR)

 • Hantering av personuppgifter rörande hälsa
 • Vad får företag registrera avseende anställda m. fl. och sjukdom, till exempel Covid -19

Kontakta: Johan Sundberg

Kommersiella avtal

 • Force Majeure, Säljares möjligheter att undvika dröjsmålspåföljder och köparens möjlighet att åberopa Force Majeure för att inte behöva ta emot varor.
 • Förbehåll i kontrakt och kontraktsöversyn
 • Säkra leveranskedjan
 • Meddelande om försening, vikten av bevissäkring med mera

Kontakta: Fredrika Allard (avtal), Mikael Moreira (avtal) och Karl-Oscar Dalin (tvist)

Bolagsrätt

 • Genomförande av styrelsemöten och stämma
 • Rapporteringsskyldighet och kvartalsrapportering
 • Vinstvarning
 • Krav på eget kapital och likviditet - styrelsens skyldighet att agera

Kontakt: Anders Malmström och Anders Waltner om bolagsrätt och Richard Folke om börsfrågor.

Obestånd och konkurs

 • Råd till företag med ekonomiska utmaningar
 • Likviditetsproblem
 • Insolvensrådgivning
 • Styrelsens uppgifter - styrelsens ansvar

Kontakta: Kent Hägglund eller Jonas Premfors


Skattefrågor

 • Anstånd med betalningar av skatter och avgifter
 • Likviditetsfrågor i koncerner
 • Skattefrågor för personal utomlands – inkomstskatt och sociala avgifter
 • Hitsänd personal från utlandet – inkomstskatt och sociala avgifter
 • Nya finansieringsstrukturer pga. förändrat investeringsläge
 • Förluster i bolag och på investeringar

Kontakt: Erik Björkeson

 

Försäkring

 • Förlust täckning
 • Anmälan om krav

Kontakt: Arthur Csatho och David Johansson


Finansiering

 • Finansiella villkor
 • Säkerhet och garantier
 • Moderbolagsgarantier

Kontakt: Björn Sjöberg
 

Fastigheter

 • Driveplikt
 • Undantag från hyresskyldighet

Kontakt: Gustaf Ström